Čestné předsednictvo konference

PhDr. Victor Andrushchenko – rektor, National Pedagogical University of Drahomanov, Kyjev, UA

prof. dr. hab. Danuta Borecka-Biernat - Uniwersystet Wroclawski, Vratislav, PL

Monika Filipowska, Ph.D. – děkanka, Uczelnia Heleny Chodkowskiej, Vratislav, PL

Prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. – rektor, Univerzita Hradec Králové, ČR

Prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. – ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení, ČR

prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc. – Metropolitní univerzita, Praha, ČR

Mgr. Michaela Marksová-Tominová - ministryně práce a sociálních věcí, ČR

prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc. – Univerzita Karlova, Praha, ČR