O konferenci

Spolupořadatel konference

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Záštita konference

Mgr. Michaela Marksová-Tominová - ministryně práce a sociálních věcí
prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D., rektor Univerzity Hradec Králové

Tematické okruhy konference


Výstupy z konference

Výstupem z konference bude recenzovaný sborník v tištěné formě.
Vědecký výbor konference si vyhrazuje právo nepřijmout příspěvky, které neodpovídají tématu konference či nesplňují formální požadavky.

Jednací jazyky mezinárodní vědecké konference

Čeština, slovenština, angličtina.

Místo konání

Aula 3. budovy UHK (Objekt společné výuky, Hradecká 1227; naproti Fakultní nemocnici HK) a další místnosti v rámci Objektu společné výuky (bude upřesněno později).

Účastnický poplatek

1 500 Kč nebo 60 EUR
Bankovním převodem na účet: Peněžní ústav: Česká spořitelna, a. s
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Číslo účtu: 2733582/800
Variabilní symbol:  0576000114
Konstantní symbol: 0308
IBAN CZ65 0800 0000 0000 0273 3582
SWIFT GIBACZPX

Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení. Bez příjmení účastníka nelze platbu identifikovat.

Registrační poplatek uhraďte prosím nejpozději do 19. 9. 2014.

Registrační poplatek lze hradit pouze bankovním převodem, dovolujeme si upozornit, že platba na místě nebude možná.

V případě neúčasti na konferenci se účastnické poplatky jednotlivým účastníkům nevracejí.

Studentky a studenti sociálních oborů na UHK jsou osvobozeni od platby účastnického poplatku.

Registrační poplatek zahrnuje účast na odborném programu konference, recenzovaný sborník v tištěné podobě (otištění textu je podmíněno účastí autorky či autora na konferenci a splněním obsahových a formálních požadavků), občerstvení během akce, společenský večer.