O konferenci‎ > ‎

1. sekce – Lidská práva v kontextu sociálních služeb

Diskuse v sekci bude zaměřena na identifikaci cílů systému sociálních služeb v oblasti lidských práv, dále si budeme klást otázku, kdo je faktickým garantem práv klientů v sociální službě, jaké jsou konkrétní nástroje pro dosažení daných cílů a jaký vliv na lidskoprávní rozměr poskytování sociálních služeb má kultura organizace.