O konferenci‎ > ‎

2. sekce – Standardizace sociální práce – rizika a příležitosti

Sekce se bude zabývat přínosy standardizace výkonu profese sociální práce a bude hledat stinné stránky tohoto procesu. Východiska jednání v této sekci jsou: (1) Standardizace pomáhá odstraňovat projevy diskriminace v přístupu ke klientům a předcházet nedůslednostem v poskytování profesionální služby. (2) Na druhou stranu však vytváří u profesionálních pracovníků pocit „svázaných rukou“, podrývá tak samotnou profesionalitu, definovanou jako schopnost samostatně se rozhodovat v konkrétních situačních podmínkách klienta, a urychluje vznik „syndromu vyhoření“ u pomáhajících profesionálů.