O konferenci‎ > ‎

3. sekce – Integrovaná sociálně zdravotní péče – realita a vize

Zájem o propojování sociální a zdravotní péče se zvyšuje s přibývajícím počtem osob ve společnosti, které z důvodu vyššího věku a zhoršeného zdravotního stavu potřebují dlouhodobou ošetřovatelskou zdravotní péči a pomoc druhých osob v běžných aktivitách života. Oporou pro nastavení systému integrované sociálně zdravotní péče jsou sdílené hodnoty jako uznání lidských práv, usilování o důstojnou kvalitu života, naplňování principů sociální spravedlnosti a solidarity. Sekce se bude zabývat současnými otázkami integrace obou systémů – rozdíly a shodné priority a možnostmi propojení, spolupráce a koordinace služeb sociální a zdravotní péče v praxi.