Vědecký výbor konference

doc. PhDr. Beata Balogová, PhD. - FF, Prešovská univerzita v Prešove, SR

Prof. Dr. Dr. h. c. Detlef Baum - Hochschule Koblenz - University of Applied Science, DE

Prof. Dr. Wolfgang Berg - Hochschule Merseburg - University of Applied Sciences, Merseburk, DE

Edward R. Canda, M.A., MSW, Ph.D. - University of Kansas School of Social Welfare, USA

dr. Beata Górnicka - Instytut Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Opolski, PL

Dr. Tony Hung-Yang Lin - Department of Social Work, National Pingtung University of Science and Technology, TW

doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc. – FHS Univerzita Karlova, Praha, ČR

Young Joon Hong, PhD - Dept. of Family Welfare, Sangmyung University, Soul, Korea

ThDr. Martin Chadima, Th.D. - ÚSP, Univerzita Hradec Králové, ČR

doc. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D. - FSS, Ostravská univerzita v Ostravě, ČR

doc. PhDr. Emilie Janigová, PhD. -  PdF, Katolická univerzita v Ružomberku, SR

prof. Alla Olexandrivna Jarošenko, Ph.D. - NPU imeni M. P. Dragomanova, Kiiv, UA

prof. PhDr. Jana Levická, Ph.D. - FZaSP, Trnavská univerzita v Trnave, SR

doc. PhDr. Oldřich Matoušek, CSc. - FF, Univerzita Karlova, Praha, ČR

doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D. – ZSF Jihočeská univerzita České Budějovice, ČR

Prof. PhDr. Libor Musil, CSc. – FSS, Masarykova univerzita, Brno, ČR

doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. - PdF, Univerzita Komenského, Bratislava, SR

doc. PhDr. Taťjana Pergler, Ph.D. - oficiální zástupkyně Dragomanovy ukrajinské národní univerzity (Kyjev) v Praze

doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. -  PdF, Katolická univerzita v Ružomberku, SR

JUDr. Olga Sovová, Ph.D.- ÚSP, Univerzita Hradec Králové, ČR

Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D. - ÚSP, Univerzita Hradec Králové, ČR

prof. Lolita Vilka - Riga Stradiņš university, Latvia, LV

doc. MUDr. Alena Vosečková, CSc. – ÚSP, Univerzita Hradec Králové, ČR

prof. Hans-Jørgen Wallin Weihe, Ph.D. - University College Lillehammer, NO